کلاس کارگاه ابزار

جزوه کارگاه ابزار

  دانشجویان کارشانسی مهندسی صنایع درسی یک واحدی دارند به نام کارگاه ابزار که از پیش نیاز های درس روش…

شروع به کار سایت مهندسی صنایع

دور تند

به نام خدا   این سایت با توکل به خدا رو دور تند پیشرفت شروع به کار میکنه. به این…